Afrikaans Thinking Tools eCourses for teachers

All Thinking Tools eCourses are led by Dr Cas Olivier

Teacher eCourses consists of 6 x 3-hour sessions. The first session addresses Great Teaching principles which are prerequisites to become a Thinking Tools teacher.

Sessions 2, 3 and 4 attends to Thinking Tools teaching. During the last two sessions intertwine the Great Teaching and Thinking Tools skills.

Thinking Tools is a brain-based approach to learning aimed to empower learners to master the curriculum. This approach differs from traditional teaching which aims to transfer textbook content into learners’ brains. It is common knowledge that  this approach fails to deliver the anticipated results.

The Thinking Tools approach is a creative and accelerated approach to learning which is opposed to the traditional curriculum-based approach which ignores the abilities of the brain.

Thinking Tools empower learners with meta-cognitive skills which empower them to become self-regulated learners.

The content of the course is easy to grasp because it is stripped from traditional old school beliefs. (WYSIWYG)

The course exposes the reasons why knowledge cannot be transferred from one brain to another and why a teacher cannot teach more than one learner. The answers to this reveals a paradigm which empowers Thinking Tools teachers to easily cover the curriculum while their weaker learners are first to demonstrate improved rapport card marks.

Die volgende onderwyser eKursusse is tans beskikbaar:

Laerskool Intermediêre fase (graad 4 tot 7)

Die kursus is gerig op alle vakke insluitend wiskunde

Kyk na Danel Krynauw se teruvoer na sy haar kinders met Thinking Tools onderrig het om in sesse te tel

Kyk na  Annelize Croucamp oor naatuurwetenskap.

Die kursus is op ‘n slim interaktiewe internet platform geplaas. Die platform maak julle (die leerder) deel van die gesprek wat dit baie interessant maak.

Hierdie is ‘n voorskou hoe die onderwysers se koppe gedraai word.

 

Grondslagfase: grade 1 to 3 

 • Omdat jy gaan weet hoe die brein werk, gaan jy meer beheer in jou klas hê.
 • Jy gaan dinge waarneem wat in ander onnies se blindekol val.
 • Lê die regte Thinking Tools grondslag vir wiskunde, taaluitbreiding, tyd, ens, ens
 • Vele splinternuwe idees om lewensvaardighede en natuurwetenskapbegrippe vas te lê.
 • Leer van die brein se chronosensor wat die grondslag lê van tydsbesef, lees, ritme van tel en somme, sinne en paragrawe.
 • ’n Unieke manier van werkboekbestuur wat jou in ’n superposisie plaas tov ouers, jou departementshoof, ens
 • Vele, vele meer.

 

Hoërskool wiskunde – graad 8 tot 12

Hierdie kursus het ‘n unieke nuwe benadering tot wiskunde.

Onderwysers word bemagtig om wiskunde soos ‘n tapisserie te benader. Kinders word geleer om, om soos ‘n tapisserie, die agterkant van somme te verstaan en nie net die voorkant van die som stapsgewys te doen nie. Dit beteken die kind het insig in die som voor die som gedoen word.

Gedurende die dinkproses ontdek kinders self verhoudings of patrone. Hierdie AHAs of insig word dan word deel van die leerder se langtermyngeheue en word nooit vergeet nie. Hierdie benadering tot leer is noodsaaklik vir die Vierde Industriële Revolusie.

 

Hoërskool vakke behalwe wiskunde

Hierdie kursus fokus op alle vakke asook tale waar taalonderwysers geleer word hoe om leerders te bemagtig om ‘n opstel tot by 80% te kry en ‘n begripstoets kaf te draf.

Verskeie ander vakke word ook gedek.

 

 

The following apply to all courses

The cost of the course is R800 per teacher. Discount when more than one teacher enrols.

The course fee for teacher students studying at any university is R500

WhatsApp Cas Olivier 0832592857

20 SACE CPTD points

Guarantee 

10x your course fee back if:

 1. You empower your learners with Thinking Tools according to the set principles and their marks do not soar.
 2. If you do not learn more during my 18 hours Thinking Tools course than during your total teacher’s studies plus any course thereafter.

The course content

 • How we think changes the teaching and learning landscape.
 • How Thinking Tools impact on classroom communication.
 • How thinking styles guide and enhance group dynamics.
 • The Critical Thinking Toolkit = the mothership of all thinking.
 • Surface and deep thinking gears.
 • Analyze, synthesize and evaluate.
 • De Bono + 1 Thinking Hats.
 • Thinking maps that speak brain language.
 • The five Thinking Methods that replace traditional teacher centered teaching.
 • Bloom’s Taxonomy turnaround in 3D view.
 • Clever Learning Activities.
 • The five Thinking Methods that replace traditional teacher centered teaching
 • Hide and seek.
 • Formative assessment GPS with a WOW.
 • Monitor learners with a formative assessment GPS.
 • The MacGyver Toolkit to keep abreast of your learners’ progress without them knowing how.
 • Potential development.
 • A Thinking Tools teaching planner.